2024-7 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Kdv İadeleri

  

                                                                                                                      23/01/2024

   

SAYI             

2024-7

  

KONU       

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Kdv İadelerinde 2024 Yılı İçin Alt Sınır 90.800 TL Olarak Belirlendi

DAYANAK

30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48)”

ÖZET

Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır.

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen KDV tutarının iadesinde, bu işlemler için belirlenmiş olan alt limitin üzerinde kalan tutar dikkate alınmaktadır.

2023 yılında 57.300 TL olarak uygulanan söz konusu alt limit,   30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48)”  ile 2023 yılı yeniden değerleme oranında artırılarak 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir.

İadenin 90.800 TL’yi aşmış olması halinde, iadenin tamamı değil, hesaplanan iade tutarından 90.800 TL indirilerek bulunan tutar iade edilecektir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla. 

 

Buradan indirebilirsiniz.

top