2024-16 Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri

  

                                                                                                                      12/02/2024

   

SAYI             

2024-16

  

KONU       

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri  

DAYANAK

10/02/2024 Tarihli ve VUK-164/2024-2 Sayılı VUK Sirküleri

ÖZET

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından Ocak/2024 dönemine ilişkin gerçekleştirilen KDV tevkifatlarının 26/2/2024 (25/2/2024 Pazar gününe denk geldiği için) tarihine kadar beyan edilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 10/2/2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı VUK Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip  eden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip, beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin gerçekleştirilen Katma Değer Vergisi tevkifatlarının 26/2/2024 (25/2/2024 Pazar gününe denk geldiği için) tarihine kadar beyan edilmesi ve tahakkuk eden vergilerinde aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Buradan indirebilirsiniz.

top