Platin Yeminli Mali Müşavirlik ve Deneti̇m Hi̇zmetleri

Tam Tasdik ve Denetim

Tam tasdik ve denetim hizmetleri, vergiye uyum sağlanması amacıyla, mükelleflere verilen denetim ve danışmanlık ve raporlama hizmetlerini kapsamaktadır.

Platin YMM olarak alanında deneyimli uzman ekibimizle vergi mükellefi şirketler için önemli bir uygulama olan tam tasdik ve vergi denetim sürecini eksiksiz bir biçimde yerine getiriyoruz.

Bu hizmet, vergi mükelleflerinin ihtiyaçları doğrultusunda, yerinde sağlanmakla birlikte, vergiye dayanak olan her türlü sonuç doğuran iş ve işlemleri, yasal defter ve belgeleri ile muhasebe kayıtları incelenerek mükellef açısında değerli geri bildirimler sağlanmaktadır.

Gelir Vergisi Beyanname İşlemleri
Genel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
Vergi Check-up Hizmetleri (Vergi Due Diligence)
Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporları Hizmetleri
Özelge Talep İşlemleri

Tam Tasdik &
Denetim Kapsamında
Verilen Hizmetler

  • Gelir, gider ve maliyet faturalarının vergi mevzuatına uygunluklarının analiz edilmesi,
  • İndirilecek ve indirilemeyecek giderlerin tespiti,
  • Amortisman işlemlerinin doğruluğunun analiz edilmesi,
  • Stoklar ve üretilen/satılan malın maliyetlendirilmesi işlemlerinin incelenmesi,
  • Kredi işlemlerinin vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi, faiz ve kur farkı giderlerinin hesaplanması ile finansman gider kısıtlaması, örtülü sermaye kuralları çerçevesinde analiz edilmesi,
  • İlişkili şirketlerle olan işlemlerin, transfer fiyatlandırması mevzuatı açısından değerlendirilmesi,
  • Vergi kanunlarında yer alan istisna ve indirimlerin (yatırım indirimi, Ar-Ge indirimi, indirimli kurumlar vergisi uygulaması gibi) analizi ve ilgili hesaplamaların kontrol edilmesi,
  • Yurtdışında mukim firmalar tarafından düzenlenen faturaların, sorumlu sıfatıyla KDV ve stopaj uygulamaları açısından denetimi,
  • Vergi Usul Kanunu (213), Kurumlar Vergisi Kanunu (5520) ve diğer vergi kanunlarında düzenlenen ve kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren diğer vergi indirim ve istisnaları ile ilgili denetim ve danışmanlık hizmetleri,
  • Kurumlar Vergisi matrahının kontrolü ve doğrulanması ile yıl sonu kurumlar vergisi tam tasdik raporunun hazırlanması ve Vergi Dairesi’ne teslimi.

Genel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Mükelleflerin işletme kuruluşundan, büyüme, yeni yatırım, birleşme, devir, bölünme, şirket satışı ve faaliyetin sona erdirilmesi (şirket tasfiyesi) dahil tüm süreçlerde vergisel danışmanlık, süreçlerin yönetimi, ilgili kamu kurumlarında mükelleflerin temsili ve süreçlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılması konusunda destek verilmektedir.

 

Vergi Check-up Hizmetleri (Vergi Due Diligence)

İnceleme sürecinde mükellef kurumların iş ve işlemlerinde rastlanan olası riskli işlemler ve hatalı vergi tarhiyatına neden olabilecek hususlar mükelleflerin bilgisi doğrultusunda herhangi bir cezaya muhatap kalmadan düzeltilmekte, mükelleflerin lehine olan vergisel teşvik ve haklar çerçevesinde beyannameler düzenlenmektedir.

Ayrıca vergi incelemesinde olan şirketlere inceleme danışmanlığı verilmekte, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma süreçlerini yönetmekte ve vergi yargısına başvurma konusunda mükelleflere danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporları Hizmetleri

Mükelleflerin vergi mevzuatı konusunda tereddütte kaldıkları hususlarla ilgili Vergi İdaresi ile iletişim kurulması ve sürecin yönetilmesi, gerekli özelgelerin temini konusunda mükelleflere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Özelge Talep İşlemleri

Mükelleflerin vergi mevzuatı konusunda tereddütte kaldıkları hususlarla ilgili Vergi İdaresi ile iletişim kurulması ve sürecin yönetilmesi, gerekli özelgelerin temini konusunda mükelleflere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Gelir Vergisi Beyanname İşlemleri

Gelir Vergisi mükelleflerinin gelirinin ve vergiye tabi matrahın tespiti, indirim ve istisnaların mevzuata uygun olarak uygulanması beyannamenin verilmesi ve verginin doğru bir şekilde tahakkuku süreçlerinde ekibimiz mükelleflere en iyi şekilde yardımcı olacaktır.

Finansal potansiyellerinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olmak için uzman rehberliği ve kişiselleştirilmiş çözümler sunan mali müşavirlik şirketi