Platin Yeminli Mali Müşavirlik ve Deneti̇m Hi̇zmetleri

Vergi & Mali Mevzuat

2024-21: Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %44,25’ten %51,75’e yükseltilmiştir

2024-20. TCMB Döviz Pozisyonu Bildirim

2024-19: TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Bulunan Bazı Menkul Satış Sözleşmelerine Ait Bedeller Döviz Olarak Ödenebilecek

2024-18: Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması 

2024-17: Yabancı Paraların 31.12.2023 Tarihi itibariyle Değerleme Kurları

2024-16: Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri

2024-15: Firmaların TCMB Bildirim Yükümlülükleri İle İlgili Kapsam Değişikliği 01.01.2024 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

2024-14: Karşılığı bulunmayan Her Bir Çek Yaprağı için Bankaların Sorumlu Olduğu Sınır Hk.

2024-13: 2024 Yılında SGK Mevzuatı Kapsamında Belirlenen Hadler

2024-12: 2024 Yılında Vergi Usul Kanunu Kapsamında Uygulanacak Cezalar Belirlendi

2024-11: 2024 Yılında Veraset Ve İntikal Vergisinde Uygulanacak Matrah Dilimleri Ve İstisna Tutarları

2024-10: Asgarı̇ Ücrete Bağlı Olarak Sgk İşlemlerı̇ne Aı̇t 2024 Yılı Bordro Parametrelerı̇

2024-09: 2024 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları

2024-08: 2024 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu

2024-07: İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Kdv İadelerinde 2024 Yılı İçin Alt Sınır 90.800 TL Olarak Belirlendi

2024-06: Yabancı Para Dönüşümlü KKM Hesapları İle İlgili Kurumlar Vergisi İstisnası Uzatıldı

2024-05: Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Kdv İle İlgili Uygulama 

2024-04:  2024 Yılında Veraset Ve İntikal Vergisinde Uygulanacak Matrah Dilimleri Ve İstisna Tutarları

2024-03: 2024 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıt Vergisi

2024-02: 2024 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarife, Had ve İstisna Tutarları

2024-01: Form Ba ve Form Bs Bildirimleri Hakkında

Yapılandırma Kanunu ve Ek Vergi

Diğer