2024-17 Yabancı Paraların 31.12.2023 Tarihi itibariyle Değerleme Kurları

  

                                                                                                                      12/02/2024

   

SAYI             

2024-17

  

KONU       

Yabancı Paraların 31.12.2023 Tarihi itibariyle Değerleme Kurları.  

DAYANAK

02.02.2024 tarih ve 32448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 559 No’lu VUK Genel Tebliği.

ÖZET

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2023 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, VUK 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları ilan edildi.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve yabancı para cinsinden senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 31.12.2023 tarihi itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Hazine  ve  Maliye  Bakanlığınca  2 Şubat  2024 tarihli  ve 32448  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan 559 No,2lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların,  31.12.2023 tarihinde  yapılacak değerlemelerine  esas  olmak  üzere,  VUK’un  280  inci  maddesinin  ikinci  ve  üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları ilan edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl, biri efektif diğeri de döviz alış olmak üzere iki kur ilan etmektedir. 

Efektif alış kurları, mükelleflerin nakit yabancı paraları için uygulanırken, döviz  alış  kurları  ise  nakit  olmayan  yabancı  paralar  için  uygulanmaktadır.  

Bu doğrultuda borsada rayici olmayan yabancı paraların ve yabancı para cinsinden senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 31.12.2023 tarihi itibariyle bu kurlar uygulanacaktır. 

31.12.2023 itibariyle değerlemede dikkate alınacak kurlara sirküler ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla.

Buradan indirebilirsiniz.

top