Platin Yeminli Mali Müşavirlik ve Deneti̇m Hi̇zmetleri

KDV Kanunu’na göre tam istisna kapsamında sayılan işlemler şunlardır: mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler, deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, deniz ve hava taşıtlarına liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinden doğan hizmetler.

KDV Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında kısmi tevkifata tabi hizmetler ve 29/2. maddesi kapsamındaki indirimli orana tabi teslimler de KDV iadesi alabilmek için neden olabilir.

KDV İadesi İşlemleri

KDV Kanunu uyarınca iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslara göre nakden veya mahsuben iade alınması konusunda hizmet vermekteyiz.


KDV Kanununda tam istisna kapsamında sayılan mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler, deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, deniz ve hava taşıtlarına liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler,

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinden doğan hizmetler,

Yine KDV kanununun 9. Maddesi kapsamında kısmi tevkifata tabi hizmetler, 29/2. maddesi kapsamındaki indirimli orana tabi teslimler dolayısıyla mükellefler, KDV iadesi alabilmektedir.

KDV İade İşlemleri Kapsamında Sunulan Hizmetler

Katma Değer Vergisi iadesi alacak firmaların iade tutarlarının tespiti,

Tedarikçi firmalara ilişkin gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,

Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması ve teslimi,

KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV, satış faturaları vb) ve diğer dokümantasyonun mevzuata uygun olarak hazırlanarak sisteme girişinin sağlanması,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sistem üzerinde oluşan kontrol raporlarının varsa eksikliklerinin giderilmesi ve Vergi Dairesine teslim edilmesi ile İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla revize edilen liste ve dokümantasyonun yüklenmesi,

Vergi Dairesi ile olan işlem aşamalarında destek verilmesi, konularındaki tüm süreçler uzman ve deneyimli ekibimizle, usul ve esaslara uygun olarak programlı ve titizlikle yürütülmesi.

Diğer taraftan Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında tecil terkin veya iadelere ilişkin YMM raporlarının hazırlanması süreçleri de uzman ekibimizce yürütülmektedir.