Platin Yeminli Mali Müşavirlik ve Deneti̇m Hi̇zmetleri

Gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KOSGEB ve ilgili kuruluşlarda mükelleflere sunulan yatırım teşvik imkanları konusunda girişimcilerin bilgilendirilmesi, yatırım ve işletmelerin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi, olası başvuruların gerçekleştirilmesi ve sürecin yönetilmesi konusunda uzman ekibimiz destek olacaktır.

Yatırım Teşvik Hizmetleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Yatırım Teşvik Uygulaması

Genel Teşvik Sistemi Kapsamında Uygulamalar

Bölgesel Teşvik Sistemi Kapsamında Uygulamalar

Stratejik Yatırımlar Kapsamındaki Uygulamalar

Öncelikli Yatırımlar Kapsamındaki Uygulamalar

Ar-Ge, Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Destekleri

KOSGEB Destekleri

Ticaret Bakanlığı Destekleri

İhracat Destekleri

Dahilde İşleme İzin Belge İşlemleri

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi İşlemleri

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Teşvikleri

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Yapılabilirlik Analizi

Kurum Ar-Ge/Tasarım altyapısının değerlendirilmesi

Ar-Ge/Tasarım insan kaynağı değerlendirilmesi

Kurumun fiziki koşullarının analizi

Ar-Ge Tasarım Merkezi kurulumuna ve beklenen potansiyel faydaya yönelik analiz ve stratejik yol haritası oluşturulması

Tübitak Destekleri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından sağlanan teşvik ve destekler konusunda hizmet verilmektedir.

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajanslarının sağladığı destekleri;
Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği

Doğrudan faaliyet desteği

Güdümlü proje desteği

Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği( dolaylı finansman)

Teknik destekler (Planlama Çalışmaları, Plan Uygulamaları, Yerel/Bölgesel Kalkınma Çalışmaları, Eğitim ve Danışmanlıklar)

İndirim, teşvik ve desteklerden faydalanmak amacıyla gerekli YMM raporlarının hazırlanması ve indirimli kurumlar vergisi uygulamalarının yapılması konusunda danışmanlık hizmetleri Platin Yeminli Mali Müşavirlik bünyesinde sağlanmaktadır.