2024-20 TCMB Döviz Pozisyonu Bildirim

 

 

 

26.03.2024

 

 

 

SAYI            

2024-20

 

 

KONU      

TCMB Döviz Pozisyonu Bildirim

DAYANAK

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi..

 

ÖZET

Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır.

 

Bildiğiniz üzere, döviz pozisyonunu etkileyen işlemler kapsamında Ocak ayına ilişkin bildirimlerin Şubat sonuna kadar verilmesi gerekmekteydi. Ancak firmaların söz konusu düzenlemeyi diğer şartları sağlasalar dahi 100 milyon kredi bakiyesi bulunmadıkça yükümlülük kapsamında olmadıkları şeklinde yorumladıkları görülmüştür.

Ancak; Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesine göre 1 Ocak 2024 tarihinden aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan firmalar bildirimle yükümlüdür.

  • Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon TL ve üzerinde olan firmalar(TL ve yabancı para krediler) 
  • Geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar
  • Aktif büyüklüğü 500 milyon TL ve üzerinde olan firmalar 

Sistem kapsamına giren firmalar www.tcmbveri.gov.tr adresinden veri formlarını temin edebilecektir.

Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde; firmanın toplam nakdi kredi bakiyesi hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise VUK bilanço, Net satış hasılatı ve aktif büyüklüğü hesaplanırken yıllık kurumlar vergisi beyannamesi dikkate alınacaktır.

Bildirimde bulunmayan firmalara TCMB tarafından bildirim yapılmasına ilişkin yazılar geldiği görülmektedir.

O nedenle yukarıdaki şartlardan herhangi birinin sağlanması halinde bildirimlerin ay sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Bildirimler aylık ve üç aylık olarak yapılacaktır. İlgili aya ait bildirim takip eden ayın son gününe kadar yapılacaktır.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

Buradan İndirebilirsiniz

top