7456 Sayılı Kanun’la Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

 

20.07.2023

İSTANBUL

DUYURU             

2023-2

  

KONU       

7456 Sayılı Kanun’la Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

DAYANAK

  (15/07/2023 tarih, 32249 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.)

 1. 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşılar vergisi tutarında EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ getirilmiştir. Verginin ilk taksidi Ağustos 2023, ikinci taksidi Kasım 2023 yılı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
 2. Taşınmaz satışlarına uygulanan Kurumlar Vergisi ve KDV istisnalarında değişikliğe gidilmiştir.
  1. 15 Temmuz 2023 tarihinden önce iktisap edilen taşınmalarda, diğer şartların da varlığı halinde, KDV istisnası uygulanmaya devam edilecektir. 15 Temmuz 2023 tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazların satışında KDV istisnası uygulanamayacaktır.
  2. 15 Temmuz 2023 tarihinden önce iktisap edilen ve şartları sağlayan taşınmazlarda, kurumlar vergisi istisnası %25 olarak uygulanmaya devam edilecektir.
  3. 15 Temmuz 2023 tarihinden sonra iktisap edilen taşınmazlarda taşınmaz satış kazancı istisnası uygulanamayacaktır.
 3. KDV Kanununa eklenen Geçici 44’üncü madde ile 6.2.2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde, AFAD ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanan konutlar dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler 2024 yılı sonuna kadar KDV den müstesnadır.
 4. Kurumlar Vergisi oranı %25’e çıkarılmıştır. Değişiklik 01.10.2023 tarihinden itibaren verilen beyannamelerde uygulanmak üzere 2023 yılı kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu oran banka ve finans kuruluşlarında %30 ve ihracat gelirlerinde %5 puan indirimli uygulanacaktır. Özel hesap dönemine tabi olan kurumlarda, 2023 takvim yılında başlayan hesap döneminde uygulanacaktır.
 5. Kurumların girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen kazançları hariç olmak üzere, kurumların yatırım fon ve ortaklıklarından elde ettikleri gelirlerine uygulanan istisna, 15.07.2023 tarihinden itibaren iktisap edilenlere uygulanmak üzere, kaldırılmıştır.

Saygılarımızla.

BEDEL YMM A.Ş.

top