2024-8 Kıdem Tazminatı Tavanı

  

                                                                                                                      23/01/2024

   

SAYI             

2024-8

  

KONU       

2024 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu

DAYANAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05.01.2024 tarihinde yayımlanan 27998389-010.06.02-2774790 sayı ve (1) sıra No.lu Genelge ile 01.01.2024-30.06.2024 döneminde geçerli olan memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir.

ÖZET

Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır.

Belirlenen bu veriler esas alınarak 01.01.2024 tarihinden itibaren Gelir vergisinden istisna tutulacak; 

  • Yıllık Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 35.058,58 TL,
  • Aylık Çocuk Yardımı
  • 0-6 yaş grubu çocuklar için 380,44 TL ve 
  • Diğerleri için 190,22 TL,

olarak uygulanacaktır. 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

 

Buradan indirebilirsiniz.

top