2024-5 Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Kdv İle İlgili Uygulama

  

                                                                                                                      23/01/2024

   

SAYI             

2024-5

  

KONU       

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Kdv İle İlgili Uygulama 

DAYANAK

28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7491 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (Madde:29/1) fıkrasına

ÖZET

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulalar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştır.

28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7491 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (Madde:29/1) fıkrasına; 

“ç)Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisi”

bendi eklenerek, vergi sorumluları tarafından yapılan KDV tevkifatının ödenmediği sürece  (1) no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılamayacağı hükmü getirilmiştir.

Mevcut uygulamada, sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin, (1) no.lu beyannamede indirim konusu yapılmasında ödenme şartı aranmıyordu. 

01.01.2024 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile 01.01.2024 tarihinden itibaren verilecek beyannamelerde;  (2) ve (3) no.lu KDV beyannameleri ile beyan edilen KDV’nin ödenmesi halinde, (1) no.lu beyannamede indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer taraftan, yine aynı Kanunla; 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, (2) ve (3) no.lu KDV beyannamelerinin izleyen ayın 21’ine kadar verilmiş olması ve 23’üne kadar ödenmesi değişikliği getirilmiştir.

Buna göre; Ocak/24 ayına ait (2) ve (3) no.lu KDV beyannamelerinin

  • 21.02.2024 tarihine kadar verilmiş olması ve
  • 23.02.2024 tarihine kadar ödenmesi

gerekmektedir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla. 

 

Buradan indirebilirsiniz.

top