2024-3 Motorlu Taşıt Vergisi

  

                                                                                                                       23.01.2024

   

SAYI             

2024-3

  

KONU       

2024 Yılında Ödenecek Motorlu Taşıt Vergisi

DAYANAK

30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

ÖZET

2023 yılı için yeniden değerleme oranı%58,46 olarak belirlenmişti.

Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır. 

2023 yılı için yeniden değerleme oranı%58,46 olarak belirlenmişti.

Bu oran kullanılarak 2024 yılında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri 30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır. 

Diğer taraftan; MTV hesaplamasında; 

 

  • 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A) 
  • 01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I) 

sayılı tarife uygulanacaktır.

  1. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

01/01/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

  Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7-11 yaş 

12-15 yaş

16 ve yukarı 

          1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3

ve aşağısı

180.600’ü aşmayanlar

  3.359

  2.343

  1.308

      987

  347

180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar

  3.692

  2.576

  1.437

  1.088

  383

316.400’ü aşanlar

  4.032

  2.809

  1.573

  1.188

  413

1301 – 1600 

cm3 e kadar

180.600’ü aşmayanlar

  5.851

  4.387

  2.544

  1.798

  690

180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar

  6.439

  4.828

  2.801

  1.972

  754

316.400’ü aşanlar

  7.026

  5.265

  3.050

  2.153

  823

1601 – 1800

 cm3 e kadar

452.800 ’ü aşmayanlar

11.374

  8.894

  5.227

  3.189

  1.235

452.800’ü aşanlar

  12.413

    9.697

  5.710

  3.484

  1.348

1801 -2000

 cm3 e kadar

452.800’ü aşmayanlar

  17.920

  13.800

  8.111

  4.828

  1.898

452.800’ü aşanlar

  19.553

  15.061

  8.848

  5.265

  2.072

2001 -2500

 cm3 e kadar

565.500’ü aşmayanlar

  26.885

  19.517

  12.193

  7.282

  2.880

565.500’ü aşanlar

  29.332

  21.290

  13.299

  7.948

  3.142

2501 – 3000

 cm3 e kadar

1.131.800’ü aşmayanlar

  37.485

  32.615

  20.373

  10.957

  4.016

1.131.800’ü aşanlar

  40.898

  35.575

  22.227

  11.955

  4.383

3001 – 3500 

cm3 e kadar

1.131.800’ü aşmayanlar

  57.093

  51.374

  30.944

  15.446

  5.657

1.131.800’ü aşanlar

  62.289

  56.039

  33.756

  16.845

  6.179

3501 -4000

 cm3 e kadar

1.811.800’ü aşmayanlar

  89.767

  77.517

  45.649

  20.373

  8.111

1.811.800’ü aşanlar

    97.937

  84.560

  49.807

  22.227

  8.848

4001 cm3 

ve yukarısı

2.151.400’ü aşmayanlar

146.932

110.177

  65.252

  29.326

11.374

2.151.400’ü aşanlar

160.285

120.196

  71.186

  31.991

12.413

 

Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı 

2- Motosikletler

100-250 cm3’e kadar

    625

      467

    345

      212

      80

251 -650 cm3’e kadar

  1.294

      979

    625

      345

    212

651 – 1200 cm3’e kadar

  3.341

  1.985

    979

      625

    345

1201 cm3 ve yukarısı

  8.106  

    5.355

  3.341

  2.652

  1.294

  1. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(1) (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  Taşıt Cinsî ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

        4.016

          2.652

          1.294

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

        5.355

          3.341

          1.985

1901 cm3 ve yukarısı

        8.106

          5.355

          3.341

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

      10.146

          6.059

                  2.652

26-35 kişiye kadar

      12.168

        10.146

                  4.016

36-45 kişiye kadar

      13.541

        11.485

                  5.355

46 kişi ve yukarısı

      16.245

        13.541

                  8.106

 

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

            3.601

            2.392

                    1.171

1.501-3.500 kg’a kadar

            7.295

            4.226

                    2.392

3.501-5.000 kg’a kadar

          10.960

            9.122

                    3.601

5.001-10.000 kg’a kadar

          12.168

          10.333

                    4.844

10.001-20.000 kg’a kadar

          14.624

          12.168

                    7.295

20.001 kg ve yukarısı

          18.292

          14.624

                    8.498

  1. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı 

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

      67.931

    54.316

    40.730

      32.576

1.151 – 1.800 kg.’a kadar

    101.916

    81.510

    61.129

      48.899

1.801 -3.000 kg.’a kadar

    135.909

  108.719

    81.510

      65.211

3.001 – 5.000 kg.’a kadar

    169.902

  135.909

  101.916

      81.510

5.001 – 10.000 kg.’a kadar

    203.898

  163.107

  122.312

      97.834

10.001 -20.000 kg.’a kadar

    237.888

  190.296

  142.701

    114.129

20.001 kg. ve yukarısı

    271.871

  217.473

  163.107

    130.479

  1. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31.12.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

              3.359

    2.343

      1.308

      987

        347

1301-1600 cm3 e kadar

              5.851

    4.387

      2.544

    1.798

        690

1601-1800 cm3 e kadar

            10.342

    8.078

      4.758

    2.896

    1.120

1801-2000 cm3 e kadar

            16.296

  12.546

      7.374

    4.387

    1.728

2001-2500 cm3 e kadar

            24.439

  17.741

    11.085

    6.620

    2.617

2501-3000 cm3 e kadar

            34.081

  29.646

    18.519

    9.956

    3.654

3001-3500 cm3 e kadar

            51.903

  46.702

    28.129

  14.037

    5.148

3501-4000 cm3 e kadar

            81.611

  70.470

    41.500

  18.519

    7.374

4001 cm3 ve yukarısı

          133.572

  100164

    59.319

  26.654

    10.342

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla. 

 

 

Buradan indirebilirsiniz.

top