2024-15 Firmaların TCMB Bildirim Yükümlülükleri Hk.

  

                                                                                                                      05/02/2024

   

SAYI             

2024-15

  

KONU       

Firmaların TCMB Bildirim Yükümlülükleri İle İlgili Kapsam Değişikliği 01.01.2024 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

DAYANAK

17 Şubat 2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de  TCMB tarafından hazırlanan  “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştı.

ÖZET

Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır.

17 Şubat 2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de  TCMB tarafından hazırlanan  “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştı.

Ancak; daha sonra, firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Merkez Bankası’na bildirmekle yükümlü olduğu döviz pozisyon raporlamasında sadeleştirme ve kapsam değişikliğine gidilmiş, bu arada, 10 Milyon TL ve üzeri toplam nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan “Özet Döviz Pozisyon Raporlaması” kaldırılmıştır.

01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre, TCMB’ye bildirim yükümlülüğü kapsamına girecek firmalarla ilgili ölçütler;

  • Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan toplam nakdi kredi bakiyesi, ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibariyle 100 Milyon TL ve üzerinde olmak,


  • Geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 Milyon TL ve üzerinde bulunmak, 

şeklinde belirlenmiştir.

Bu kriterleri taşımayan firmaların kredi bakiyeleri (TL veya döviz), net satış hasılatları veya aktif büyüklüğü ile ilgili olarak TCMB’ye herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmayacaktır.

Bu iki kriterden birini taşıyan firmalar ise “Veri Formu” ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak izleyen aydan itibaren TCMB’ye bildirmekle yükümlüdür. 

Ancak; yükümlülük kapsamında olsalar bile, firmaların “Özet Döviz Pozisyon Raporlaması” sona ermiştir.

Firmaların yükümlülük kapsamında olup olmadığı belirlenirken, toplam nakdi kredi bakiyesinin hesaplanmasında (YP kredilerin TL karşılığı, ilgili dönemin son iş gününe ait Resmî Gazete’de yayımlanan döviz alış kurundan hesaplanacaktır);

 

  • Varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan “Finansal Durum Tablosu” 


  • Finansal durum tablosu düzenlenmiyorsa, vergi mevzuatına göre kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço,

esas alınacaktır. 

Net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü ise yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan tutara göre belirlenmektedir.

Bildirim yükümlülüğü bulunan firmaların toplam nakdi kredi bakiyesi, net satış hasılatı veya aktif büyüklüğünün belirlenen kriterlerin altında kalması durumunda (bunun takip sorumluluğu firma yönetimine aittir), izleyen yıllık hesap döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü sona erecektir. 

Yükümlülük kriterleri (kredi bakiyesi, net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü), TCMB tarafından güncellenebilecektir.

Diğer taraftan; bildirim yöntemlerinde de bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

  • Sistem kullanıcılarının, Sistemin genel ağ sitesi üzerinden aktif kullanıcı olabilmeleri için elektronik imza oluşturma gerekliliği kaldırılmış olup, Sistemde belirlenen güvenlik adımları izlenerek aktif kullanıcı olunacaktır. 
  • Sistem kullanıcılarına, kullanıcı tanımlama ve veri girişleri ile ilgili bildirimler sadece e-posta yoluyla yapılacaktır. Söz konusu bildirimlerin Sistemden gönderilecek kısa mesaj ile de yapılabilmesi uygulaması kaldırılmıştır.
  • Sistemde yapılacak değişiklikler, duyurular ve bildirimlere ilişkin talimatlar, Banka tarafından Sistemin genel ağ̆ adresi üzerinden duyurulmakla birlikte, gerektiğinde resmi yazı ve/veya e-posta ile de bildirilebilecektir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

Buradan indirebilirsiniz.

top