2024-6 Yp Dönüşümlü Kkm Hesapları İle İlgili Kv İstisnası Uzatıldı

  

                                                                                                                      23/01/2024

   

SAYI             

2024-6

  

KONU       

Yp Dönüşümlü Kkm Hesapları İle İlgili Kv İstisnası Uzatıldı

DAYANAK

29.07.2023 tarih ve 32263 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7408 sayılı Cumhurbaşkanı

ÖZET

7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen istisnanın, kurumların 30.06.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanması imkânı sağlanmıştı. Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır. 

29.07.2023 tarih ve 32263 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7408 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen istisnanın, kurumların 30.06.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanması imkânı sağlanmıştı. 

Bunun sonucu; 30.06.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2023 yılı sonuna kadar TL’ye dönüştürerek en az üç ay vadeli KKM hesaplarında değerlendiren kurumların, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere, vade sonunda elde edilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları (destek ödemeleri dâhil) kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. 

Dolayısıyla; bugüne kadar, KKM hesapları ile ilgili KV istisnası 31.12.2021- 30.6.2023 tarihleri arasındaki bilançolarda yer alan yabancı parlar için uygulanmış olup, 30.09.2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar için Cumhurbaşkanı tarafından herhangi bir yetki kullanılmadığından, bu istisnalardan yararlanılması söz konusu olmayacaktır.

Bu defa; 7491 sayılı Kanunla, 31.12.2023 tarihinde sona eren istisna süresi 30.06.2024 tarihine kadar uzatılmış, ayrıca, 30.6.2024 tarihinden itibaren bu süreleri

 

  • Her defasında altı ayı geçmeyecek şekilde üç defa uzatmaya,

 

  • Kazanç istisnasını yüzde sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar artırmaya


  • İstisna oranını hesap türü, hesapların vadesi ve hesap açılış tarihine göre ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye,

Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. 

Cumhurbaşkanı tarafından bu yetkinin kullanması halinde, yetki kullanılan dönemlerle ilgili bilançolarda yer alan yabancı paralar için KVK Geçici 14’üncü maddesinde yer alan istisnalar uygulanacaktır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla. 

 

 

Buradan indirebilirsiniz.

top