2024-19 TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Bulunan Bazı Menkul Satış Sözleşmelerine Ait Bedeller Döviz Olarak Ödenebilecek

  

                                                                                                                      01.03.2024

   

SAYI             

2024-19

  

KONU       

Tl Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Bulunan Bazı Menkul Satış Sözleşmelerine Ait Bedeller Döviz Olarak Ödenebilecek

DAYANAK

28.02.2024 tarihli ve 32474 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin (2024-32/69) No.lu Tebliğ” ile (2008-32/34) No.lu Tebliğin “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8’inci maddesinin 9’uncu fıkrasının son cümlesinde değişiklik yapılmış ve aynı fıkraya yeni bentler eklenmiştir.

ÖZET

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri menkul satış sözleşme bedellerine ve diğer yükümlülüklere ait ödemelerin TL olarak ödeme zorunluluğu uygulamasına bazı istisna ve esneklikler getirilmiştir

Tebliğ hükümlerinin bir kısmı 21.04.2022 tarihinden itibaren, diğer kısmı ise yayımı tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Buna göre; döviz cinsinden düzenlenen ve bedellerinin TL olarak ödenmesi zorunluluğuna istisna getirilen, yani bedeli dövizle ödenebilecek menkul satış sözleşmeleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) 4.2022 Tarihinden Önce Akdedilen Menkul Satış Sözleşmeleri;

 

 • 19.04.2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında bu tarih öncesi dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,


 • 19.4.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,


 • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında;


 •  Döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri


 •   Bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
 1. b) 02.2024 Tarihinden İtibaren Akdedilen Menkul Satış Sözleşmeleri;

 

 • Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) ve Sektörle Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/4) kapsamında gerçekleştirilecek ihracatlar, 


 • Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden yapılacak ihracatlar, 


 • 5973 ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile yürürlüğe konulan İhracat Konsorsiyumu ve E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,


 • Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye (havalimanlarında veya limanlarda hava ya da deniz taşıtlarına yakıt teslimi)  satış ve teslimi dâhil,  Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,


 • Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

 

Buradan indirebilirsiniz.

top