2024-14 Karşılığı Bulunmayan Çek Yaprakları Hk.

  

                                                                                                                       29/01/2024

   

SAYI             

2024-14

  

KONU       

Karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu tutar 6.000 TL’den

9.275 TL ’ye yükseltilmiştir.

DAYANAK

27.01.2024 tarih ve 32442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCMB Tebliği ile (Sayı: 2024/1.)

ÖZET

Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır.

Bu değişikliğin ardından; muhatap banka, çeki süresinde ibraz eden hamile ibraz edilen her bir çek yaprağı için,

  1. A) Karşılığının hiç bulunmaması halinde;

Çek bedeli 9.275 TL veya üzerinde ise 9.275 TL’yi,

Çek bedeli 9.275 TL’nin altında ise çek bedeli tutarını,

  1. B) Karşılığının kısmen bulunması halinde;

Çek bedeli 9.275 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 9.275 TL’ye tamamlayacak bir tutarı,

Çek bedeli 9.275 TL’nin üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 9.275 TL’yi ödemekle yükümlü olacaktır.

Tebliğ hükümleri, 31.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

 

Buradan indirebilirsiniz.

top