2024-10 Asgari Ücrete Bağlı Olarak Sgk İşlemlerine Ait 2024 Yılı Bordro Parametrelerı̇

  

                                                                                                                       23/01/2024

   

SAYI             

2024-10

  

KONU       

Asgarı̇ Ücrete Bağlı Olarak Sgk İşlemlerı̇ne Aı̇t 2024 Yılı Bordro Parametrelerı̇

DAYANAK

30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı Resmi Gazete

ÖZET

Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan asgari ücret tutarları,

 • Günlük brüt 666,75TL, 
 • Aylık brüt 20.002,50 TL ve 
 • Aylık net 17.002,12 TL 

olarak tespit edilmiş ve 30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 

Bu defa; SGK tarafından yayımlanan 08.01.2024 tarih ve 2024/2 sayılı Genelge’ de; asgari ücrete bağlı olarak değişen SGK primine esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlerde esas alınacak tutarlar açıklanmıştır. 

Buna göre; 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında uygulanacak olan; 

  • SGK primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırları, 
  • Yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında ödenecek prim tutarları, 
 • Hizmet akdine bağlı olmaksızın çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları tarafından ödenecek prim tutarları, 
 • İdari para cezaları, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar, 

aşağıda gösterilmiştir. 

 

1) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için uygulanacak prime esas Kazan alt ve üst sınırları

 1. a) Özel Sektörde: 
 • Günlük kazanç alt sınırı: 666,75 TL
 • Aylık kazanç alt sınırı: 20.002,50 TL 
 • Günlük kazanç üst sınırı: 5.000,63 TL 
 • Aylık Kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL 

Sigorta Primi işçi payı (%14) :2.800,35 TL 

 Sigorta Primi işveren payı (20,5): 4.100,51 TL

Sigorta Primi işveren payı (15,5):3.100,39 TL (%5 indirim hakkı durumunda) 

İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 200,03 TL 

İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 400,05 TL 

 İşverene Maliyeti: 24.503,06 TL (%5 indirim halinde:23.502,94 TL) 

 Net Ücret: 17.002,12 TL 

 1. b) Kamu Sektöründe: 

15.12.2023 – 14.01.2024 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 

 • 2022 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 447,15 TL x 16 gün = 7.154,40 TL

 

 • 2023 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 666,75 TL x 14 gün = 9.334,50 TL 
 • 15.12.2022-14.01.2023 devresi: 7.154,40 TL+ 9.334,50 TL =16.488,90 TL 

15.12.2023-14.01.2024 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 

 • 2023 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 3.353,63 TL x 16 gün = 53.658,08 TL
 • 2024 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 5.000,63 TL x 14 gün = 70.008,82 TL
 • 15.12.2022-14.01.2023 devresi: 53.658,08 TL+70.008,82 TL= 123.666,90 TL 

15.01.2024 ila 14.12.2024 tarihleri arasında sigorta primine esas; 

 • Aylık kazanç alt sınırı: 20.002,50 TL
 • Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

2) Çırak ve Öğrenciler için:

 • Günlük kazanç tutarı: 333,38 TL
 • Aylık kazanç tutarı: 10.001,40 TL

3) Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları: 

 • Günlük kazanç tutarı: 666,75 TL
 • Aylık kazanç tutarı: 20.002,50 TL

4)Sigorta Priminden istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları: 

 • Yemek parası: 666,75 TL x %23,65 =157,69 TL (Günlük) 
 • Çocuk yardımı: 20.002,50 TL x %2 = 400,05 TL (Aylık) 
 • Aile yardımı: (20.002,50 TL x %10 = 2.000,25 TL Aylık 

5) Ev Hizmetlerinde çalışanların ödeyecekleri sigorta primi: 

Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanlar için;

 • Günlük: 666,75x%37,5=250,31 TL 
 • 10 günlük: 666,75x%37,5×10=2.50,031 TL 
 • Aylık: 20.002,50x%37,5=7.500,94 TL 

Ayda 10 günden az çalışanlar için; 

 • Günlük: 666,75x%2=13,34 TL 
 • Ayda 9 gün için 13,34 TL x 9 = 120,06 TL

6) 5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenlerde; 

 • İsteğe Bağlı Aylık kazanç alt sınırı: 666,75x30x20 = 4.000.50 TL
 • İsteğe Bağlı Aylık kazanç üst sınırı: 5.000,63x30x20 = 30.003,78,00 TL 

7) 5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları: 

Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 666,75 TL x 30 x %34,5 = 6.900,86 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 5.000,63 TL x 30 x %34,5 = 51.756,52 TL

8) 5510 sayılı Yasanın Ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları: 

 1. a) İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler (Prim Oranları: %32,5)
 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 666,75 TL x 30 x %32,5 = 6.500,81 TL
 • Günlük Kazanç üst sınırına göre: 5.000,63 TL x 30 x %32,5 = 48.756,14 TL
 1. b) İşsizlik sigortası primi dâhil ödemek isteyenler (Prim Oranları: %35,5)
  • Günlük kazanç alt sınırına göre: 666,75 TL x 30 x %35,5 = 7.100,89 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 5.000,63 TL x 30 x %35,5 = 53.256,71 TL

9) İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç̧ Tutarları: 

 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 666,75 TL x 30 x %32 = 6.400,80 TL 
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: 5.000,63 TL x 30 x %32 = 48.006,05 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler: 

 1. a) İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler (Prim Oranları: %32)
 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 666,75 TL x 30 x %32 = 6.400,80 TL
 • Günlük Kazanç üst sınırına göre: 5.000,63 TL x 30 x %32,5 = 48.006,05 TL
 1. b) İşsizlik sigortası primi dâhil ödeyecekler (Prim Oranı: %35)
 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 666,75 TL x 30 x %35 = 7.000,88 TL
 • Günlük Kazanç üst sınırına göre: 5.000,63 TL x 30 x %35 = 52.506,62 TL

10) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı: 

Prim ödeme gün sayısı her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur. 

666,75 TL x 15 x % 32,5 = 3.250,41 TL 

11) 5510 sayılı Yasanın 4 -1/b kapsamındaki bağ kur sigortalıların prime esas kazanç tutarları: 

(1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların; 

Prim Oranları: %34,5

 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 666,75 TL x 30x%34,5 = 6.900,86 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: : 5.000,63 TL x 30x%34,5 = 51.756,52 TL

(4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar; 

 • Günlük kazanç alt sınırına göre: 666,75 TL x 30x%34,5 = 6.900,86 TL
 • Günlük kazanç üst sınırına göre: : 5.000,63 TL x 30x%34,5 = 51.756,52 TL

12) 5510 sayılı Yasanın 60/1-(g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi: 

 • 20.002,50 x %3 = 600,08 TL 

13) 5510 sayılı Yasanın 60/1-(d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi: 

 • 20.002,50 x 2 = 40.005,00 TL x %12 = 4.800,60 TL 

14) 5510 sayılı Yasanın 60/7’nci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi: 

 • 20.005,50 TL / 3 =6.667,50 TL x %12 = 800,10 TL 

15) Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü̈ olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi: 

 • 20.002,50TL x %6 =1.200,15 TL 

16) Hizmet borçlandırılmasına esas tutar: 

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; 

 • Alt sınırı: 666,75 TL x %32 = 213,36 TL
 • Üst sınırı: 5.000,63 TL x %32 =1.600,20 TL

olarak esas alınacaktır. 

17) Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar: 

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;
– Alt sınırı: 666,75 TL x %45 = 300,04 TL
– Üst sınırı: 5.000,63TL x %45 = 2.250,28TL

18) Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı: 

 • Günlük 666,35 TL 

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

 • Günlük 333,38 TL 

19) Emzirme ödeneği: 

 • 857,00 TL 

20) Cenaze yardımı: 

 • 3.385,00 TL 

21) İdari para cezaları: 

 • 01.01.2024-31.12.2024 arasında işlenen fiiller için: 20.002,50 TL 

22) Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması: 

5083 sayılı Kanunda; “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkat e alınmayacağı” hükme bağlanmıştır. 

Bu itibarla; SGK Genelgesinde yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç̧ basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş̧ ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

 

 

Buradan indirebilirsiniz.

top