Duyuru & Sirküler     03/04/2024       SAYI             2024-21     KONU       Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %44,25’ten %51,75’e yükseltilmiştir. DAYANAK 01.04.2024 tarihli ve 32507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Reeskont ve Avans işlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hk Tebliğ.   ÖZET 01.04.2024 tarihinden itibaren Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak iskonto oranı ve avans faiz…

Duyuru & Sirküler       26.03.2024       SAYI             2024-20     KONU       TCMB Döviz Pozisyonu Bildirim DAYANAK Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi..   ÖZET Bu sirkülerde 2024 yılında uygulanacak olan güncel rakamlar yer almaktadır.   Bildiğiniz üzere, döviz pozisyonunu…